Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Tiếc Thu

Melbourne đang mùa Xuân, trời se lạnh và mưa. Tiếc nhớ mùa Thu phố núiThứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014